4 november Lotjes trekken surprise-avond - 9 november Knutselclub de Bezige Bijtjes - 13 november Kienen - 22 november Surprise-avond - 24 november Sinterklaas-middag - 7 december Oud papier - 11 december Kienen - 13 december Kerstviering 65+ers - 14 december Knutselclub de Bezige Bijtjes

Beste buurtgenoten

 

 Beste buurtleden,

We lopen weer tegen het einde van het jaar aan en dat houdt in dat de contributie weer moet worden betaald. Voor degenen die akkoord zijn gegaan met het automatisch incasseren van de contributie zal dat een dezer dagen gebeuren. Voor de overige leden vraag ik of zij het bedrag ( € 22,50 ) over willen maken op Rabobank rekeningnummer NL57 RABO 0107 0518 18 of Giro nummer NL71 INGB 0002 8005 87. Dit geldt natuurlijk niet voor degene die al netjes zijn contributie heeft overgemaakt.

Mocht er iets niet kloppen laat het mij dan even weten zodat ik het kan aanpassen.

Carola van Laarhoven heeft aangegeven te willen stoppen als straatvertegewoordigster. Wij zijn dus op zoek naar één of twee nieuwe straatvertegenwoordigers. Denkt u dat dat iets voor u is laat het dan even weten en betreft de straten

Oranjestraat vanaf nummer 50, Zomereik, Wintereik.

Wat gaan we verder nog organiseren de komende maanden.

Op 17 november wordt de goedheilig man weer in Best verwacht en op 24 november in ons buurthuis. Ik hoop dat hij voor elk kind een mooi kado mee heeft genomen uit Spanje. Op 22 november is de surpriseavond voor de wat oudere jeugd. Ieder kind krijgt van de Sint een persoonlijke uitnodiging hiervoor. Dan wacht ons op 13 december de kerstviering voor de 65+ ers. Deze mensen ontvangen hiervoor, zoals gebruikelijk, een persoonlijke uitnodiging. Vorig jaar waren er een paar opa’s en oma’s die in de loop van de middag hun kleinkinderen gingen halen van de opvang. Dit is uiteraard niet de bedoeling, het is een viering voor 65 plussers en geen kinderopvang, hopelijk hebben jullie daar begrip voor.

Op 16 december gaan we de creatievellingen van onze buurtvereniging weer bezig houden om een mooi kerststuk te maken.

Op zaterdag 11 januari staat de nieuwjaarsreceptie gepland, dit wordt weer zoals vorig jaar later in de middag gehouden.

Tot slot hoop ik u tegen te komen bij een van de komende activiteiten.

 

Albert van Loosdregt.