5 jan. Biljartclub +++ 6 jan. Oud papier 09.00 uur tot 12.00 uur +++ 9 jan. Rikken +++ 10 jan. Kienen 19.30 uur zaal open 19.00 uur +++ 12 jan. Biljartclub +++ 12 jan. Schuimparty Schijndel 19.00 uur +++ 13 jan. Knutselclub de bezige bijtjes +++ 13 jan. Nieuwjaarsreceptie 16.00 uur +++ 19 jan. Biljartclub +++ 23 jan. Rikken +++ 26 jan. Biljartclub

Beste buurtgenoten

 

Voor u ligt het januarinummer van ’t Carillon. Tussen kerst en nieuwjaar is het bij ons altijd druk. Buiten de kerstdagen en oud en nieuw ben ik zelf samen met mijn tweelingbroer en jongste zus en mijn oudste kleinkind jarig vandaar dat ik niet in de gelegenheid ben geweest om op tijd het Carillon te maken. Als de drukker meewerkt heeft u het toch nog voor 4 januari in de bus.

Zoals gebruikelijk worden er op veel plaatsen nieuwjaarsrecepties gehouden en dan wordt er vaak terug geblikt op het afgelopen jaar. Inmiddels hebben we 24 zonnepanelen op het dak aangebracht in het kader van verduurzaming. Helaas brengen die de laatste twee maanden niet zoveel op met al die regen maar de eerste teruggave op onze jaarafrekening hebben we inmiddels ontvangen.

Na een paar jaar Corona kunnen we wel stellen dat we weer op voldoende deelname bij activiteiten kunnen rekenen. Bij de kerstviering voor de ouderen hebben we het maximale aantal deelnemers bereikt. Gelukkig zijn er nog een paar afgevallen waardoor we net iedereen een plaatsje konden geven. Verder kan ik nog melden dat er op dit moment 305 gezinnen lid zijn van onze vereniging. Helaas zijn er geen nieuwe leden bij gekomen uit de wijken Esdoornhof en Parkwachters.

De activiteiten voor komend jaar staan al weer gepland, als eerste op 12 januari disco zwemmen met schuimparty. Op 13 januari is de nieuwjaarsreceptie. De altijd zeer goed bezochte carnavalsbingo wordt gehouden op 2 februari. Tot slot noteer  alvast 21 maart in uw agenda, dan staat de jaarvergadering op het programma.

Tot slot wil ik u namens het bestuur alle goeds en vooral gezondheid toewensen voor 2024. Op de nieuwjaarsreceptie hoop ik dat ook nog persoonlijk te kunnen doen.

 

Albert van Loosdregt