in verband met het coronavirus zijn tot 20 mei alle activiteiten opgeschort hierdoor verschijnt er ook geen Carillon

Beste buurtgenoten

 Beste buurtgenoten,

Carnaval is dit jaar een beetje in het water gevallen, althans de optocht is niet doorgegaan vanwege de storm. Deze wordt nu op 22 maart, met half vasten, gehouden weliswaar in een kleinere opzet maar voor alle mensen die er een hoop werk in hebben gestoken is dat toch een blijk van waardering voor al de vrije tijd en het geld dat ze er in hebben gestopt. Onze jeugd had gelukkig niets met weersinvloeden te maken tijdens de carnavalsbingo dus die is gewoon doorgegaan.

Een van de volgende “activiteiten” voor de buurtvereniging staat eind maart op het programma. Ik heb het natuurlijk over de jaarvergadering op 26 maart. Verderop in het Carillon treft u de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar aan. Lees deze goed door zodat u op de jaarvergadering weet waarover we het allemaal hebben gehad. Je moet daarom natuurlijk dit Carillon niet meteen weg gooien maar neem het mee naar de jaarvergadering dan kun je daar nog altijd op terugvallen. De agenda voor de jaarvergadering wordt los mee geleverd. Dit is handig om op de achterkant aantekeningen te maken tijdens de jaarvergadering.

Wat krijgen we nog meer?  Op 30 maart wordt er weer een paasworkshop gehouden en op 4 april staat het paaseieren zoeken op het programma. Voor al deze activiteiten treft u in het Carillon de opgavenstrookjes aan.

Zoals u verderop in dit Carillon kunt lezen zijn er plotseling 10 nieuwe leden bijgekomen. Deze hadden zich blijkbaar al eerder aangemeld via de website maar die zijn niet bij mij terecht gekomen vandaar dat ik ze ook nog niet als lid had kunnen inschrijven. Inmiddels is die fout op de site hersteld en zal dat niet meer gebeuren.

Tot slot wil ik u nog allemaal uitnodigen om naar de jaarvergadering te komen want wij hebben als bestuur besloten om  o.a. de consumptieprijzen te verhogen en daar moet dus over gestemd worden. Hoe meer mensen er aanwezig zijn hoe breder onze voorstellen worden gedragen.

 

Albert van Loosdregt.