Zat. 18 sept. Opening nieuwe seizoen, Fietstocht start om 14.00 uur eten rond 17.00 uur +++ Ma. 20 sept. Rikken voor het goede doel 14.00 uur +++ Di. 21 sept. Rikken 20.00 uur +++ Vrij. 24 sept. Biljartclub 19.00 uur +++ Ma. 27 sept. Rikken voor het goede doel 14.00 uur +++ Zat. 2 okt. Oud papier van 09.00 - 12.00 uur +++ Vrij. 22 okt. Bierproef avond 20.00 uur +++ Vrij. 19 nov. Surprise-avond +++ Zon. 21 nov. Sinterklaasmiddag +++ Vrij. 17 dec. Kerstviering 65+

Beste buurtgenoten

Beste buurtgenoten,

Voor u ligt eindelijk weer een uitgave van ’t Carillon. Door de corona lockdown mochten we geen enkele activiteit organiseren en was het buurthuis ook gesloten. Hierdoor was er ook geen copy beschikbaar om een Carillon te maken. Het laatste Carillon was van januari dus we hebben ruim een half jaar alle activiteiten moeten staken. Gelukkig kunnen we weer wat activiteiten gaan organiseren echter wel met inachtneming van de corona beperkingen. De biljarters, de rikkers voor het goede doel en de rikavond op dinsdag zijn weer gestart. Het kienen gaat vanaf september ook beginnen. Aan al deze activiteiten kun je echter alleen  deelnemen als je een geldig vaccinatiebewijs of een recente negatieve testuitslag kunt overleggen. Gelukkig houdt iedereen zich daar aan en daarom durven wij als bestuur ook weer  andere activiteiten te gaan organiseren. In de periode dat de besmettingen erg laag waren hadden wij met het bestuur al een datum afgesproken voor de opening van het seizoen. Het zag er toen positief uit en daarom hadden we 18 september geprikt. Het is misschien kort dag om je daar voor op te geven maar we hebben besloten om deze datum toch aan te houden. Dus wie hieraan deel wil nemen moet snel het inschrijfformulier inleveren bij ondergetekende. Hoe we het precies gaan invullen is nog niet bekend. Eric de Louw en  Maria Raaimakers zijn gestopt met de catering maar we zorgen dat er voldoende te eten en drinken is.

Verder gaan we op 22 oktober een bierproefavond houden in het buurthuis, 17 december is de kerstviering voor 65+ers, 19 november de surpriseavond en 21 november komt Sint-Nicolaas ons weer een bezoek brengen. Verdere details hiervoor volgen in het volgende Carillon maar noteer vast deze datums in uw agenda.

Uiteraard gaan bovengenoemde activiteiten alleen maar door als dat van overheidswege mag. Mocht dat niet zo zijn dan zal de eventuele eigen bijdrage terug worden betaald dus dat hoeft geen belemmering te zijn om u op te geven.

Tot slot hopen wij u bij een van de activiteiten weer persoonlijk te mogen ontmoeten, daar gaat tenslotte niets boven.

Albert van Loosdregt